Wetten        Resoluties        Belangenconflicten  

 

Wetten

De Senaat is, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de instellingen van de federale staat en van de deelstaten.
19/07/2018 Het parlementair jaar 2017-2018 in 10 minuten
1/06/2018 De zorg voor dieren
4/05/2018 Meer transparantie in de politiek
23/03/2018 Toetsing aan subsidiariteit verdeeld over de parlementen
10/10/2017 Vrijheidsberoving van verdachte van 24 naar maximum 48 uur
12/01/2018 Het parlementair jaar 2016-2017 in 9 minuten
 

Resoluties

De Senaat neemt ook resoluties aan over actuele problemen en stuurt deze naar de verschillende regeringen.
3/04/2019 Resolutie over veroordeling van Iranese mensenrechtenactiviste Nasrin Sotoudeh
29/03/2019 E-commerce
Ontbossing
0,7% voor ontwikkelingssamenwerking
Mededinging in digitale economie
12/3/2019 E-commerce
22/2/2019 Totaalverbod op handel in ivoor en in hoorns van neushoorns
14/12/2018 Resoluties over zone 30 en over antisemitisme
6/12/2018 Hoorzitting over Social Impact Bonds
22/11/2018 Hoorzitting over Social Impact Bonds op maandag 26 november
18/5/2018 Belastingaangifte eenvoudiger en transparanter
8/12/2017 Verontreiniging Noordzee en microplastics in cosmetica
6/12/2017 Dr. Ahmadreza Djalali
4/10/2017 Tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt
7/07/2017 De kwestie van de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika
9/06/2017 Milieu-geneeskunde
28/04/2017 Eigen bankrekening voor vrouwen in ontwikkelingslanden
13/03/2017 Milieu en chronische ziekten
27/02/2017 Senaat neemt resolutie aan over interfederale aanpak van wetstechnische problemen
 

Belangenconflicten

De Senaat geeft een advies in eventuele belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land. Een belangenconflict ontstaat wanneer een parlement verklaart dat het ernstig in zijn belangen kan worden geschaad door een ontwerp of voorstel van wet, decreet of ordonnantie, of een amendement daarop, dat in een ander parlement in behandeling is. Hierbij gaat de onenigheid niet over de vraag of dat andere parlement bevoegd is om het betwiste ontwerp, voorstel of amendement goed te keuren. Dat laatste conflict noemen we een bevoegdheidsconflict.
10/10/2018 Belangenconflict over een nieuwe onverenigbaarheid tussen een parlementair mandaat en een lokaal uitvoerend mandaat
24/04/2018 Belangenconflict over wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie
22/02/2018 Belangenconflicten over gemengde pensioenen en RIZIV-nummers