Focus

Dierenwelzijn in Grondwet: hoorzitting met prof. Johan Braeckman (filosofie - UGent) en prof. Christel Moons (ethologie en dierenwelzijn - UGent) op vrijdag 20 april 2018 om 14u15)  17/4/2018

Informatieverslagen

Hormoonverstorende stoffen: informatieverslag  22/3/2018

Agenda

Vergaderingen deze week

Wetten - Resoluties - Belangenconflicten

Belangenconflict over het wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie  19/4/2018

Europa en de wereld

Mexicaanse IPU-delegatie bij Senaatsvoorzitster  29/3/2018

Institutioneel nieuws

Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2018 bevoegd voor onroerende voorheffing  2/3/2018

Colloquia - Evenementen

Voorbij het statuut van samenwonende  19/4/2018

Burgers - Junior

Europees Jongerenparlement  15-16/03/2018

Sporen uit het verleden

Solvay: vooruitgangsoptimisme in de Senaat  13/3/2018

 Infobrochure