Focus

“De zorg voor dieren als wezens met gevoel” in de Grondwet: hoorzitting prof. Johan Braeckman (UGent)
Vrijdag 23 maart 14u15  21/3/2018

Informatieverslagen

Hormoonverstorende stoffen: informatieverslag  22/3/2018

Agenda

Vandaag 23 maart 2018 :

Vergaderingen deze week

Wetten - Resoluties

Toetsing aan subsidiariteit verdeeld over de parlementen  14/3/2018

Europa en de wereld

Interparlementaire controlegroep op Europol  20/3/2018

Institutioneel nieuws

Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2018 bevoegd voor onroerende voorheffing  2/3/2018

Colloquia - Evenementen

Is illegale handel in wilde dieren een transnationale misdaad?  6/3/2018

Burgers - Junior

Europees Jongerenparlement  15-16/03/2018

Sporen uit het verleden

Solvay: vooruitgangsoptimisme in de Senaat  13/3/2018

 Infobrochure